logo
Zavádění systému HACCP a poradenství v oblasti gastronomie
IČ: 150 84 639
info@congastral.cz
Ing. Miroslav Rozhon
technik HACCP
tel.: 773 28 58 26
(tel.: 602 97 55 88)

Nabídka služeb O firmě Reference a partneři Kontakty

Můžete si stáhnout dokument se seznamem služeb, které pro Vás mohu udělat

Systém kritických bodů HACCP a komplexní poradenství v gastronomii

!Zavedení postupů založených na principech HACCP je zákonem stanovená povinnost!

Co znamená

Hazard Analysis and Critical Control Point - Analýza rizik a tvorba kritických kontrolních bodů

Hazard - riziko nebo nebezpečí vzniku nákazy, kontaminace
Analysis - analýza pravděpodobnosti vzniku kontaminace pokrmů, proč a jak nebezpečí vzniklo
Critical Control Point - kritické kontrolní body označující konkrétní fázi výroby, ve které hrozí riziko a kterou se snažíme kontrolovat, aby riziko nevzniklo

Restauracím, provozovnám veřejného i uzavřeného stravování, výrobcům a prodejnám potravin nabízíme:

- Tvorbu a zavedení kompletního HACCP včetně plánů kritických bodů, tvorbu dokumentace.

- Zavedení postupů založených na principech systému kritických bodů.

- Poradenství v oblasti gastronomie, včetně správné výrobní a hygienické praxe.

- Poradenství se zaváděním systému bezpečnosti práce a požární ochrany

- Provádění nezávislých auditů hygieny provozu a ověření funkčnosti systému.

- Poskytování konzultací a školení pracovníků v oblasti HACCP.

- Poradenství při sestavování sanitačního řádu a výběrem vhodných mycích prostředků
  a pomůcek.

Legislativa

§ 3, odst. 1, písm. j) zákon 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích , v plném znění zákona 456/2004 Sb. - Povinnost určit kritické body (HACCP) ve výrobě potravin a jejich uvádění do oběhuukládá všem výrobcům potravin Tato povinnost se od 1.1.2006 vztahuje i na prodej potravin.

Vyhláška č. 147/1998 Sb . o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby , ve znění pozdějších předpisů 196/2002 Sb. a 161/2004 Sb. - Způsob stanovení kritických bodů , vč. povinnosti pravidelného vyhodnocování účinnosti systému kritických bodů.

§ 24 odst. c) zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví - Povinnost určit kritické body a provádět vnitřní audity zavedeného systému HACCP ve stravovacích službách.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 178/2002 ( článek 6) o potravinovém právu a článek 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygieně všech potravin . Povinnost provést analýzu rizik a stanovit kritické body.